پروژه روستای گاوان آهنگر

پروژه روستای گاوان آهنگر

پروژه روستای گاوان آهنگر معرفی روستا: الف) معرفی اجمالی شهرستان: ۱ـ مختصری پیرامون اوضاع کلی استان مازندران: استان مازندران شامل قسمتی از جلگه های ساحلی جنوب شرقی دریای خزر و شمال ...

پروژه روستای وشته قزوین

پروژه روستای وشته قزوین

پروژه روستای وشته قزوین معرفی روستا: خصوصیات کلی استان قزوین موقعیت جغرافیایی استان قزوین دارای مساحتی برابر۱۵۸۲۱ کیلومتر مربع در حوزه مرکزی ایران و بین ۴۸درجه تا ۵۰ درجه و۵۰ دقیقه ...

پروژه هتل۴ستاره

پروژه هتل۴ستاره

پروژه هتل۴ستاره مشخصات محصول: سایت پلان مجموعه کلیه پلان های طبقات پلان ساختمان نمایشگاه نمای جنوب غربی نمای جنوب شرقی نمای شمالی برش طولی وبرش عرضی شیت بندی در اتوکد فایل تری دی ا ...

پروژه طرح۲دانشکده معماری وموسیقی

پروژه طرح۲دانشکده معماری وموسیقی

پروژه طرح۲دانشکده معماری وموسیقی مشخصات محصول: سایت پلان پلان طبقه همکف پلان طبقه اول پلان طبقه دوم پلان طبقه سوم نماها برش ها۲تا آکس بندی تصاویر محصول: ...

پروژه دانشکده معماری وموسیقی

پروژه دانشکده معماری وموسیقی

پروژه دانشکده معماری موسیقی ...

پروژه دانشکده معماری همراه با پرسپکتیو

پروژه دانشکده معماری همراه با پرسپکتیو

پروژه دانشکده معماری همراه با پرسپکتیو مشخصات محصول: پلان زیرزمین پلان همکف پلان طبقه اول نماهای شمالی-جنوبی-شرقی-غربی ۲برش طولی وعرضی ۲پرسپکتیو ایزومتریک ۲پرسپکتیو داخلی فایل تری ...

پروژه ترمینال مسافربری زمینی

پروژه ترمینال مسافربری زمینی

پروژه ترمینال مسافربری زمینی ...

پروژه روستای گاوان آهنگرمازندران

پروژه روستای گاوان آهنگر معرفی روستا: الف) معرفی اجمالی شهرستان: ۱ـ مختصری پیرام ...

پروژه روستای وشته طالقان

پروژه روستای وشته قزوین معرفی روستا: خصوصیات کلی استان قزوین موقعیت جغرافیایی اس ...

پروژه هتل۴ ستاره

پروژه هتل۴ستاره مشخصات محصول: سایت پلان مجموعه کلیه پلان های طبقات پلان ساختمان ...

پروژه طرح۲ دانشکده معماری وموسیقی

پروژه طرح۲دانشکده معماری وموسیقی مشخصات محصول: سایت پلان پلان طبقه همکف پلان طبق ...

پروژه طرح۲ دانشکده موسیقی ومعماری

پروژه دانشکده معماری موسیقی ...

پروژه طرح۲ دانشکده

پروژه دانشکده معماری همراه با پرسپکتیو مشخصات محصول: پلان زیرزمین پلان همکف پلان ...

پروژه ترمینال مسافربری زمینی

پروژه ترمینال مسافربری زمینی ...

پروژه روستای دربندسر

پروژه روستای دربندسر مشخصات محصول: فایل پاورپوینت فهرست مطالب وموضوعات ۱۰۰تصویر ...

پروژه روستای آتان قزوین

پروژه روستای آتان قزوین ...

پروژه تری دی خانه کاشف السلطنه

پروژه تری دی خانه کاشف السلطنه ...

پروژه روستای اوان قزوین

پروژه روستای اوان قزوین معرفی روستا: موقعیت روستا معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغر ...

پروژه روستای انبوه قزوین

پروژه روستای انبوه قزوین معرفی روستا: معرفی روستا : روستای تاریخی، توریستی و کوه ...

پروژه روستای آلولک قزوین

پروژه روستای آلولک قزوین ...

رساله موزه آب

رساله موزه آب مشخصات محصول: فهرست مطالب عنوان چکیده…………& ...

رساله موزه

رساله موزه مشخصات محصول: مقدمه       یکی از نظرگیرترین چیزهایی که بلافاصله پس از ...

تصویر ثابت

ما را حمایت کنید